Gör apoptos att angiogenes uppstår? - ✅ (2023)

Gör apoptos att angiogenes uppstår? Frågade av: Dr Dawson Kozey

Resultat: 4,3/5 (61 röster)

Steg IV: apoptos och involution (vecka 3). Apoptos inträffar i kärlcellerna och degenerering av blodkärlen blir uppenbar. Involution av värdkärl leder sannolikt till hypoxi, vilket i sin tur inducerar VEGF-frisättning, vilket leder till angiogenes.

Innehåll show

Orsakar apoptos angiogenes?

Diplom. Angiogenes är starkt beroende av undertryckandet av EC-apoptos. Många av de proangiogena tillväxtfaktorerna främjar EC-överlevnad.

REKOMMENDERAD Vilken ost ska man använda på pizza?

Vad bidrar till angiogenes?

tillväxtfaktorer och cytokiner. De vanligaste angiogena tillväxtfaktorerna och cytokinerna inkluderar vaskulär endoteltillväxtfaktor (VEGF), fibroblasttillväxtfaktor (FGF), tumörnekrosfaktor alfa (TNF-a), transformerande tillväxtfaktor beta (TGF-β) och angiopoietiner. (Ang).

Vad kan orsaka apoptos?

Hos vuxna används apoptos för att avlägsna irreparabelt skadade celler från kroppen. Apoptos spelar också en roll för att förebygga cancer. Om apoptos förhindras av någon anledning kan det leda till okontrollerad celldelning och efterföljande tumörutveckling.

REKOMMENDERAD Vad är meningen med ledare?

Vad händer när apoptos inträffar?

Apoptos är en ordnad process där cellinnehåll packas i små membranpaket för immunceller att "ösa upp som skräp." Apoptos dödar celler under utveckling, eliminerar potentiellt cancer- och virusinfekterade celler och upprätthåller balans i kroppen.

"Vad är apoptos?" Apoptotiska vägar och kaspaskaskaden

22 relaterade frågor hittades

Vilka livsmedel orsakar apoptos?

Betakaroten, en karotenoid som finns i apelsingrönsaker, inducerar företrädesvis apoptos i olika mänskliga prostata-, kolon-, bröst- och leukemitumörceller. Många andra exempel på kostämnen som inducerar cancercellapoptos finns tillgängliga.

Vad är roten till apoptos?

Ordet apoptos är en kombination av prefixet "apo" och roten "ptos". Apo betyder borta, borta eller separerad.

Vilka är de fyra stadierna av apoptos?

Schematisk representation av de fyra faserna av apoptos

För att illustrera dessa apoptotiska händelser och deras upptäckt skapade Bio-Rad en väg som delar upp apoptos i fyra stadier: induktion, tidig fas, mellanfas och sen fas (Figur 1).

REKOMMENDERAS Vad är billigare panel eller gips?

Hur kan apoptos förebyggas?

Ansträngningar för att förhindra överdriven lymfocytapoptos under allvarlig infektion har fokuserat på att modifiera signalbehandlingssystemet för att skapa en inneboende förspänning mot initiering av celldödsvägar eller hämma kaspasaktivitet för att blockera dess utförande.

Vilka är stegen i apoptos?

Huvudstegen för apoptos:

 • cellen krymper.
 • cellfragment.
 • cytoskelettet kollapsar.
 • Demonterad kärnvapenkapsel.
 • Celler frigör apoptotiska kroppar.
 • Varför är angiogenes dålig?

  Angiogenes, tillväxten av nya blodkärl, är väsentlig under fostrets utveckling, den kvinnliga reproduktionscykeln och vävnadsreparation. Omvänt främjar okontrollerad angiogenes neoplastisk sjukdom och retinopatier, medan otillräcklig angiogenes kan leda till kranskärlssjukdom.

  Ökar angiogenes motståndet?

  I svar C ökar angiogenes längden på den nedre cirkulationen, vilket resulterar i en ytterligare ökning av dess motstånd. Liksom i reaktion B strömmar relativt mer blod genom den övre cirkulationen och vävnaderna som tillförs av den nedre cirkulationen blir mer hypoxiska.

  REKOMMENDERAS Var mördades Skylar Neese?

  När inträffar angiogenes?

  Angiogenes är tillväxten av blodkärl från det befintliga kärlsystemet. Det förekommer under hela livet vid både sjukdom och hälsa, med början i livmodern och fortsätter till hög ålder.

  Kan apoptos orsaka fibros?

  Apoptos har identifierats som en potentiell initiator och propagator av fibros. Denna recension undersöker specifikt sambandet mellan närvaron av apoptotiska celler och deras effekt på fibroblastfenotyp och kollagenmetabolism i flera olika experimentella fibrosmodeller.

  Vad är endotelceller?

  Endotelceller är huvuddeltagarna och regulatorerna av inflammatoriska svar. Vilande endotelceller förhindrar koagulering, kontrollerar blodflödet och proteintransport från blod till vävnader och hämmar inflammation.

  Vad händer när apoptos är oreglerad?

  Roller av defekt apoptos vid malignitet

  Dysreglering av programmerad celldöd, vanlig vid hematologiska och andra typer av maligniteter, främjar cellackumulering genom att minska cellomsättningshastigheten och ger neoplastiska kloner en selektiv överlevnadsfördel jämfört med deras normala motsvarigheter.

  REKOMMENDERAD https://moviecultists.com/por-que-se-retiro-david-pollack

  Vad betyder apoptos?

  En typ av celldöd där en serie molekylära steg i en cell leder till dess död. Detta är en metod som kroppen använder för att bli av med onödiga eller onormala celler. Processen med apoptos kan blockeras i cancerceller. Kallas även programmerad celldöd.

  Vilka är de två vägarna för apoptos?

  De två huvudvägarna för apoptos är yttre och inneboende, och en perforin/granzymväg. Var och en kräver specifika aktiveringssignaler för att initiera en energiberoende kaskad av molekylära händelser.

  Vad kännetecknar apoptos?

  Apoptos kännetecknas av ett antal typiska morfologiska egenskaper, såsom cellkrympning, fragmentering till membranbundna apoptotiska kroppar och snabb fagocytos av närliggande celler.

  Är P i apoptos tyst?

  Ett vanligt misstag är att felaktigt uttala ordet "apoptos"; det korrekta uttalet är tyst med det andra "p" (a-po-toe-sis) (2). På grekiska betyder apoptos att "falla av" kronblad eller löv från växter eller träd. …

  REKOMMENDERAD Fungerar Turkiet Baster-graviditet?

  Vad är ett exempel på apoptos?

  Exempel: Återabsorptionen av grodyngelsvansen vid tidpunkten för dess metamorfos till en groda sker genom apoptos. Bildandet av fostrets fingrar och tår kräver avlägsnande av vävnaden mellan dem genom apoptos.

  Är apoptos bra eller dåligt?

  Apoptos är en normal och nödvändig del av utvecklingen. När människokroppen utvecklas blir det nödvändigt att ta bort eller döda vissa celler. …Celler med DNA-skador eller virusinfektioner är två exempel. I det här fallet gynnar apoptos kroppen genom att eliminera potentiellt virusinfekterade och cancerceller.

  Orsakar fasta apoptos?

  Sammanfattningsvis visade den här studien att fasta ökade apoptos och ROS-ackumulering och nedreglerade uttrycket av Nrf2/ARE-vägen genom att öka Keap1-uttrycket i HCC-celler.

  Vad kan utlösa apoptos?

  Apoptos spelar en viktig roll inom fysiologi och patologi och kan utlösas av många stimuli, inklusive ischemi, hypoxi, exponering för vissa läkemedel och kemikalier, immunsvar, infektionsämnen, hög temperatur, strålning och olika sjukdomstillstånd.

  REKOMMENDERAD Vad betyder telepatisk?

  Vad främjar apoptos?

  För att stimulera apoptos kan man öka antalet dödsreceptorligander (såsom TNF eller TRAIL), antagonisera Bcl-2 anti-apoptosvägen eller introducera Smac-härmare för att hämma hämmaren (IAP).

  Betygsätt detta inlägg

  du kanske är intresserad

  • Mäter Apgar-poäng intelligens?

   Mäter Apgar-poäng intelligens? Frågat av: Joy Jenkins Resultat: 4,8/5 (18 röster)...

  • Vad används styrtejpen till?

   Vad används styrtejpen till? Frågad av: Brian Rohan Poäng: 4,8/5 (36 röster)...

  • Varför kom det från inbördeskriget?

   Varför kom det från inbördeskriget? Frågad av: Chance Inflow Poäng: 4,2/5 (34 röster)...

  • Varför rensa upp den första bloddroppen?

   Varför rensa upp den första bloddroppen? Frågad av: Prof. Serenity Eichmann Resultat: 4,1/5...

  • Är forskningsetik viktig? Varför Brainly?

   Är forskningsetik viktig? Varför Brainly? Frågad av: Rogelio Walter Betyg:...

  • Vad används Flemings vänsterhandsregel till?

   Vad används Flemings vänsterhandsregel till? Frågad av: Mrs. Laurianne...

  FAQs

  Is angiogenesis good or bad in cancer? ›

  Why is angiogenesis important in cancer? Angiogenesis plays a critical role in the growth of cancer because solid tumors need a blood supply if they are to grow beyond a few millimeters in size. Tumors can actually cause this blood supply to form by giving off chemical signals that stimulate angiogenesis.

  Does apoptosis cause angiogenesis? ›

  The process of angiogenesis plays an important role in many physiological and pathological conditions. Inhibition of endothelial cell (EC) apoptosis providing EC survival is thought to be an essential mechanism during angiogenesis.

  What triggers angiogenesis in cancer? ›

  Angiogenesis is stimulated when tumor tissues require nutrients and oxygen. Angiogenesis is regulated by both activator and inhibitor molecules. However, up-regulation of the activity of angiogenic factors is itself not sufficient for angiogenesis of the neoplasm.

  What is apoptosis in cancer? ›

  (A-pop-TOH-sis) A type of cell death in which a series of molecular steps in a cell lead to its death. This is one method the body uses to get rid of unneeded or abnormal cells. The process of apoptosis may be blocked in cancer cells. Also called programmed cell death.

  Is angiogenesis good or bad for you? ›

  Angiogenesis is the process of new capillaries forming out of preexisting blood vessels in your body. It's normally a helpful, important process that supports wound healing and supplies oxygen-rich blood to your organs and tissues.

  How can I improve my angiogenesis? ›

  Exercise stimulates angiogenesis in skeletal muscle and heart. A lack of exercise leads to capillary regression. Capillaries grow in adipose tissue during weight gain and regress during weight loss. Clearly, angiogenesis occurs throughout life.

  Does apoptosis cause tumors? ›

  It also plays an important role in cancer.” One purpose of apoptosis is to eliminate cells that contain potentially dangerous mutations. If a cell's apoptosis function is not working properly, the cell can grow and divide uncontrollably and ultimately create a tumor.

  What does apoptosis lead to? ›

  Oncosis is therefore used to describe a process that leads to necrosis with karyolysis and cell swelling whereas apoptosis leads to cell death with cell shrinkage, pyknosis, and karyorrhexis.

  What can apoptosis be caused by? ›

  Apoptosis is mediated by proteolytic enzymes called caspases, which trigger cell death by cleaving specific proteins in the cytoplasm and nucleus. Caspases exist in all cells as inactive precursors, or procaspases, which are usually activated by cleavage by other caspases, producing a proteolytic caspase cascade.

  Which food helps prevent cancer angiogenesis? ›

  Stone fruits, like peaches, plums, and mangoes, have antiangiogenic compounds that have been shown to decrease risk for certain cancers. Apples, specifically Granny Smith and Red Delicious, and berries are other antiangiogenic fruits.

  What foods are angiogenesis inhibitors? ›

  Research suggests that compounds found in certain foods, such as green tea, red grapes, kale, and artichokes may also inhibit angiogenesis.

  How do you stop the blood supply to a tumor? ›

  Tumor embolization is a procedure that can be performed prior to a planned surgical resection. Embolization shuts down the blood supply to a tumor reducing blood loss during surgical resection.

  What foods promote apoptosis? ›

  The promising dietary chemopreventive compounds with demonstrated effects in more than one tumor model include (–)-EGCG in green tea; resveratrol in grapes; lupeol in fruits like mango, strawberry and grape; delphinidin in pigmented fruits like pomegranate and strawberry; curcumin in turmeric; sulforaphane and other ...

  Is apoptosis good or bad? ›

  Apoptosis is a form of cellular suicide. The process is also known as programmed cell death. This is one of those rare instances where the death of a cell benefits the organism as a whole. Apoptosis is a normal and necessary part of development.

  Is apoptosis good or bad for cancer? ›

  The prevention of cancer is one of the main functions of apoptosis [3]. Typically, it is the intrinsic pathway that is inhibited in cancer, however, there are a wide range of means to inhibit apoptosis.

  What supplements cause angiogenesis? ›

  Vitamin B12, Cobalamin, acts as a pro-angiogenic substance by inducing production of NO, prostaglandin E1, and prostacyclin leading to angiogenesis.

  Does angiogenesis hurt? ›

  Angiogenesis is a component of normal tissue growth and even pathological angiogenesis need not of itself cause pain, for example in diabetic retinopathy.

  What stops angiogenesis? ›

  Types of anti angiogenesis treatment

  Some drugs block vascular endothelial growth factor (VEGF) from attaching to the receptors on the cells that line the blood vessels. This stops the blood vessels from growing. An example of a drug that blocks VEGF is bevacizumab (Avastin). Bevacizumab is also a monoclonal antibody.

  Is vitamin E anti angiogenesis? ›

  Vitamin E has antiangiogenic properties.

  Does exercise increase angiogenesis? ›

  The significance of this result is that exercise promotes angiogenesis by promoting the proliferation of endothelial cells that directly form blood vessels18.

  What disease is excessive angiogenesis? ›

  There is accumulating evidence that many diseases are angiogenesis-dependent. Pathological angiogenesis is a hallmark of many cancers, diabetic retinopathy, autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, atherosclerosis, cerebral ischemia, cardiovascular diseases and delayed wound healing [3,4].

  What are signs of apoptosis? ›

  Cells undergoing apoptosis display blebbing, cell shrinkage, nuclear fragmentation, and DNA fragmentation. In contrast to necrosis, apoptotic cells form apoptotic bodies that are phagocytized by neighboring cells, without the release of cellular contents.

  What happens if there is too much apoptosis? ›

  And so apoptosis can be normal, and in the absence of apoptosis, that can lead to cancer. Too much apoptosis in an otherwise normal human being will result in a number of so-called neurodegenerative diseases where cells die when they're not supposed to die.

  How do you increase apoptosis? ›

  To stimulate apoptosis, one can increase the number of death receptor ligands (such as TNF or TRAIL), antagonize the anti-apoptotic Bcl-2 pathway, or introduce Smac mimetics to inhibit the inhibitor (IAPs).

  Does apoptosis cause inflammation? ›

  Apoptosis, in contrast to necrosis, is not harmful to the host and does not induce any inflammatory reaction.

  What causes apoptosis to fail? ›

  Abstract. Since cell death by apoptosis is achieved through complex interactions between numerous molecular components, cells may fail to die when stimulated because of molecular abnormalities in the apoptosis pathway or in its control mechanisms.

  How does apoptosis affect the brain? ›

  Neuronal apoptosis represents an intrinsic suicide program by which a neuron orchestrates its own destruction. During normal nervous system development, physiologically appropriate neuronal loss contributes to a sculpting process that removes approximately one-half of all neurons born during neurogenesis.

  What diseases are caused by too much apoptosis? ›

  Neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's disease, Huntington's disease, and Parkinson's disease are all characterized by excessive apoptosis of neurons. For example, Alzheimer's disease is caused by accumulation of b-amyloids at lesion sites where b-amyloids induce abnormal apoptosis of neurons.

  Which viruses cause apoptosis? ›

  For example adenovirus also encodes E1B-19K, a product functionally analogous to Bcl-2 that can influence mitochondrial induced cell death as well as apoptosis mediated through Fas and TNFR-1. Other viruses that encode products to prevent caspase activation include cowpox virus crmA and insect baculovirus encoded p35.

  What immune cell causes apoptosis? ›

  c | Cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells recognize virus-infected, bacteria-infected and transformed cancer cells, and induce these cells to die by apoptosis.

  What kills cancer cells in the body naturally? ›

  Other Effective Cancer-Fighting Foods
  • Carrots. Eating carrots has been linked in certain studies to a lower risk of stomach, lung cancer, and prostate cancer.
  • Beans. Beans are high in fiber, which may be protective against colorectal cancer. ...
  • Cinnamon. ...
  • Nuts. ...
  • Olive oil. ...
  • Turmeric. ...
  • Citrus Fruits. ...
  • Flaxseed.

  What are 5 superfoods to prevent cancer? ›

  With that in mind, here are seven standout superfoods that should be a part of any cancer-preventing eating plan.
  • Pulses (beans, peas, lentils) You know a food has true superpowers when it appears on virtually every nutritionist's must-eat list. ...
  • Broccoli. ...
  • Mushrooms. ...
  • Walnuts. ...
  • Oatmeal. ...
  • Berries. ...
  • Tomatoes.

  What foods activate cancer cells? ›

  The bottom line. Processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase your risk of some types of cancer. That's because these foods may contain carcinogens, or compounds that cause cancer. Alcohol produces carcinogens when it's metabolized by your body.

  Is avocado anti-angiogenic? ›

  Avocados: Avocados contain anti-angiogenic compounds such as lutein that are being studied for their cancer-fighting abilities.

  Are bananas anti-angiogenic? ›

  Bioactive components present in bananas have exhibited antiproliferative, cell cycle arrest-inducing, apoptotic, anti-adhesive, anti-invasive, and antiangiogenic effects through modulation of diverse, dysregulated oncogenic signaling pathways.

  Is turmeric anti angiogenesis? ›

  Curcumin, a major yellow pigment and active component of turmeric, has anti-angiogenesis properties.

  What helps in destroying the tumor? ›

  Therefore the correct answer is alpha interferon. Q. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by the immune system. Therefore, the patients are given certain substances called biological response modifiers (BRM) which activates their immune system and helps in destroying the tumor.

  What kills circulating tumor cells? ›

  Circulating tumor cells, or CTCs, are cells that are shed from tumors into the bloodstream. After release from tumors, most CTCs die in the circulation (in ~1–2.5 h) owing to mechanical forces or immune system attack [1]. However, a small fraction of CTCs survive and seed distant metastatic disease.

  Do blood vessels feed tumors? ›

  Like healthy cells, cancer cells can't live without oxygen and nutrients. So they send out signals called angiogenic factors. These encourage new blood vessels to grow into the tumour. This is called angiogenesis.

  What vitamins help apoptosis? ›

  The induction of apoptosis by vitamin C involved and required the upregulation of TRAIL, which was one of the most significantly altered transcriptional changes observed in vitamin C-treated breast cancer cells.

  What cleans up apoptosis? ›

  Besides phagocytosis of opsonized pathogens by phagocytes during an infection, host cells undergoing apoptosis are also cleared by macrophages; the specific phagocytosis of dying cells by macrophages is designated efferocytosis (3).

  What is an example of a good apoptosis? ›

  Other examples of apoptosis during normal development include the loss of a tadpole's tail as it turns into a frog, and the removal of unneeded neurons in as neural circuits in the brain are “wired.”

  What happens when a cell dies inside your body? ›

  Necrosis: occurs when a cell dies due to lack of a blood supply, or due to a toxin. The cells' contents can leak out and damage neighbouring cells, and may also trigger inflammation. Necroptosis: is similar in appearance to necrosis, in that the dying cell's contents can leak out.

  How dead cells are removed from body? ›

  Removal of cellular corpses is important in both homeostasis and disease. The engulfing of dead cells by professional phagocytes, a multistep process known as efferocytosis [G], allows multicellular organisms to recycle cellular components.

  Can a cancer cell not be killed by apoptosis? ›

  Cancer is one of the scenarios where too little apoptosis occurs, resulting in malignant cells that will not die. The mechanism of apoptosis is complex and involves many pathways.

  Which cell Cannot be killed by apoptosis? ›

  Apoptosis can't kill which of the following? Explanation: Improper regulation of apoptosis is the main cause of proliferative cell growth like cancer. Thus apoptosis can't actually occur in cancer cells.

  Is apoptosis a chemotherapy? ›

  Apoptosis has been considered a major mechanism of chemotherapy-induced cell death, and pathways regulating apoptosis are the focus of many preclinical drug discovery investigations.

  What are the benefits of angiogenesis? ›

  Angiogenesis is the process by which new blood vessels form, allowing the delivery of oxygen and nutrients to the body's tissues. It is a vital function, required for growth and development as well as the healing of wounds.

  Does angiogenesis increase metastasis? ›

  The role of angiogenesis in tumor growth has been studied continuously for over 45 years. It is now appreciated that angiogenesis is also essential for the dissemination and establishment of tumor metastases.

  Why do some cancer drugs target angiogenesis? ›

  Angiogenesis means the growth of new blood vessels. So anti angiogenic drugs are treatments that stop tumours from growing their own blood vessels. If the drug is able to stop a cancer from growing blood vessels, it might slow the growth of the cancer or sometimes shrink it.

  Is angiogenesis necessary for metastasis? ›

  Angiogenesis, the recruitment of new blood vessels, is an essential component of the metastatic pathway. These vessels provide the principal route by which tumor cells exit the primary tumor site and enter the circulation.

  What foods are good for angiogenesis? ›

  This burgeoning area of research includes natural angiogenesis inhibitors found in green tea, cruciferous vegetables, soy, berries, and curcumin.

  What vitamins help angiogenesis? ›

  Vitamin A shows both anti- and pro-angiogenesis activity while Vitamins B2, B6, B9, C, D, E and K have anti-angiogenic properties and Vitamins B1 and B3 are proangiogenesis.

  What is the best diet for angiogenesis? ›

  “Many of the compounds that have been found to have anti-angiogenic activity are found in plants,” she says. “A well-balanced diet consists of a variety of plant-based foods—particularly dark green leafy vegetables, fruits, nuts, seeds, and legumes—as well as fish and other lean protein.”

  What is angiogenesis in simple words? ›

  (AN-jee-oh-JEH-neh-sis) Blood vessel formation. Tumor angiogenesis is the growth of new blood vessels that tumors need to grow.

  Does angiogenesis cause inflammation? ›

  Inflammation and angiogenesis can occur independently, although it seems likely that their coexistence may lead to more severe, damaging, and persistent inflammation [26].

  How large can a tumor grow without angiogenesis? ›

  This is called angiogenesis. Without a blood supply, a tumour can't grow much bigger than a pin head. Once a cancer can stimulate blood vessel growth, it can grow bigger. It stimulates hundreds of new small blood vessels (capillaries):

  What stops cancer cells from growing? ›

  Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) block chemical messengers (enzymes) called tyrosine kinases. Tyrosine kinases help to send growth signals in cells, so blocking them stops the cell growing and dividing. Cancer growth blockers can block one type of tyrosine kinase or more than one type.

  How do you stop blood flow to tumors? ›

  Tumor embolization is a procedure that can be performed prior to a planned surgical resection. Embolization shuts down the blood supply to a tumor reducing blood loss during surgical resection.

  What stimulates angiogenesis? ›

  The major physiological stimuli for angiogenesis include tissue ischemia and hypoxia, inflammation, and shear stress. A number of specific factors are known to stimulate or inhibit angiogenesis, including vascular growth factors, inflammatory cytokines, adhesion molecules, and nitric oxide.

  What is the root for angiogenesis? ›

  The term angiogenesis is derived from the root words angio, meaning blood, and genesis, meaning formation. The term lymphangiogenesis refers to the formation of both new blood vessels and lymphatic vessels.

  Do benign tumors promote angiogenesis? ›

  A growing number of studies have shown that benign tumors have sparse angiogenesis and slow blood vessel growth, while most malignant tumors have intensive angiogenesis and rapid growth.

  What happens if a tumor does not initiate angiogenesis? ›

  Hypoxia triggers changes in the behavior of the tumor cells. The tumor cells produce (or cause nearby cells to produce) growth factors that stimulate the formation of blood vessels. Tumors that do not produce (or cause other cells to produce) angiogenesis factors can not grow.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Barbera Armstrong

  Last Updated: 01/23/2024

  Views: 5662

  Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Barbera Armstrong

  Birthday: 1992-09-12

  Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

  Phone: +5026838435397

  Job: National Engineer

  Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

  Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.